• Slide vuakem
  • Slide vuakem
  • Slide vuakem
  • Slide vuakem
CÁC GIÁ TRỊ CỦA CHÚNG TÔI
Trung tín
Trung tín
Giá trị cốt lõi để đẩy xây dựng và phát triển mối quan hệ với các đối tác, khách hàng, duy trì và khẳng định uy tín, thương hiệu của An Thịnh Phát trên thị trường.
Kỷ luật
Kỷ luật
Sức mạnh của đội ngũ nhân lực, sự tự giác và chủ động trong làm việc, cam kết về thái độ, chất lượng phục vụ, tuân thủ các nguyên tắc ứng xử trong công việc.
Chuyên nghiệp
Chuyên nghiệp
Thái độ ứng xử, hành vi hay tác phong, giao tiếp, nâng cao chất lượng hình ảnh dịch vụ cho đối tác, khách hàng, trách nhiệm đến cùng với các nhiệm vụ được giao
Sẵn sàng giúp đỡ
Sẵn sàng giúp đỡ
Thái độ thiện chí hợp tác, sự đồng lòng, sẵn sàng trợ giúp đồng nghiệp khi cần hay sẵn lòng phục vụ các nhu cầu chính đáng của khách hàng, giúp đỡ người dân khi gặp khó khăn
Giải pháp & Công nghệ
Tin Tức & Hình Ảnh
KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT